tak empang peluru di lalang

Maksud: Orang yang lemah tidak dapat menegah kehendak orang yang berkuasa

berkongsi