tak emas bungkal diasah

Maksud: Segala daya upaya dilakukan untuk mencapai maksud

berkongsi