tak hilang cahaya manikam, oleh jatuh ke limbahan sekali pun

Maksud: Orang yang berakhlak mulia tetap akan berkelakuan baik walaupun miskin

berkongsi