tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang

Maksud: Hendaklah berusaha sendiri untuk mencapai kemuliaan dalam hidup dan janganlah mengharapkan bantuan orang

berkongsi