takut titik lalu tumpah

Maksud: Hendak mengelakkan kerugian kecil akhirnya mendapat kerugian besar

berkongsi