tali di dalam bungkusan, digerek tikus apa gunanya

Maksud: Seorang perempuan yang dalam pingitan telah melakukan perbuatan salah dengan diam-diam

berkongsi