tali duga

Maksud: Tali untuk mengukur dalam laut atau sungai

berkongsi