tali jangan putus, kaitan jangan sekah

Maksud: Menyelesaikan sesuatu perkara hendaklah dengan seadil-adilnya

berkongsi