tali sawar

Maksud: Tali penghela kerbau

berkongsi