tali ulang

Maksud: Tali yang utama dan penting

berkongsi