tampuk kuasa

Maksud: Kekuasaan tertinggi

berkongsi