tanah kuripan

Maksud: Tanah milikan perseorangan

berkongsi