tanah lapang

Maksud: Tanah luas yang digunakan untuk permainan

berkongsi