tanah lembah kandungan air, kayu bengkok titian kera

Maksud: Tiap-tiap sesuatu sebab yang ada itu akan mendatangkan sebab yang lain

berkongsi