tanah mati

Maksud: Tanah yang tidak subur dan terbiar

berkongsi