tanah leluhur

Maksud: Negeri asal bagi pendatang asing

berkongsi