tanda bahaya

Maksud: Alamat atau petunjuk tentang sesuatu yang bahaya akan berlaku

berkongsi