tangan memetik bahu memikul

Maksud: Kesalahan yang kita buat itu kita sendirilah yang menanggungnya

berkongsi