telah jauh maka dipanggil

Maksud: Telah terlambat

berkongsi