telah karam maka bertimba

Maksud: Setelah mendapat bencana baru ingat (menyesal)

berkongsi