telanjang buta

Maksud: Tiada seurat benang pada tubuh

berkongsi