teleng bagai cupak hanyut

Maksud: Perihal orang yang sombong yang tidak sedarkan kekurangan dirinya

berkongsi