tenggang tangguh

Maksud: Menangguhkan masa yang dijanjikan

berkongsi