tenggang waktu

Maksud: Batasan waktu yang dibuat dalam suatu perjanjian

berkongsi