tepuk berbalas, alang berjawat

Maksud: Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat

berkongsi