tepungnya ia mahu, kuihnya pun ia mahu

Maksud: Hal orang yang tamak, diberi sedikit hendak banyak, diberi banyak hendak semua

berkongsi