teraju palingan tali, manusia palingan tuhan

Maksud: Perihal hati yang cenderung kepada kebaikan

berkongsi