terang-terang kain

Maksud: Belum jelas benar

berkongsi