tergolek di nan datar

Maksud: Mendapat bahaya oleh perkara kecil

berkongsi