tergising-gising bagai anak tiada diaku

Maksud: Mendekati orang yang tidak mahu dihampiri oleh kita

berkongsi