terhutang budi

Maksud: Telah menerima perbuatan baik daripada orang lain.

Contoh ayat: Saya terhutang budi kepada Encik Rahim yang banyak menolong saya.

berkongsi