terjemahan kulit

Maksud: Terjemahan yang hanya menurut erti kata-kata sahaja tetapi bukan berdasarkan isi atau maksud sebenar

berkongsi