terkilap-kilap bagai katak disemburi

Maksud: Tentang orang yang diam sahaja dalam suatu perbincangan

berkongsi