terpelanting memilihi, terserak mengampungkan

Maksud: Kewajiban mamak untuk menjaga harta benda kemanakannya (menyatukan mereka kembali jika kemanakan itu cerai-berai)

berkongsi