tersendeng-sendeng seperti sepat di bawah mengkuang

Maksud: Orang kecil yang takut dan malu hendak menghampiri orang yang lebih besar dan mulia

berkongsi