tersenget-senget bagai katung di bawah reba

Maksud: Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia

berkongsi