tertumpang di biduk tiris

Maksud: Terikat (tersekutui) pada pekerjaan yang merugikan

berkongsi