terus terang

Maksud: Berkata dengan sejelas-jelasnya

berkongsi