tiada berbau telunjuk saya

Maksud: Menyatakan tidak percaya pada sesuatu cerita (khabar dan lain-lain)

berkongsi