tiada elok yang tak buruk

Maksud: Orang yang berbaik-baik itu akan berselisih juga

berkongsi