tidak ada kusut yang tak selesai

Maksud: Tidak ada pertikaian yang tidak dapat diselesaikan

berkongsi