tidak mengetahui hulu hilirnya

Maksud: Tidak tahu hujung pangkalnya sesuatu perkara dan lain-lain

berkongsi