tidak pilih

Maksud: Tidak memandang sesiapapun

berkongsi