tidak terindang dedak, berbiak lagi

Maksud: Tidak berdaya (bertenaga, berkuasa) lagi

berkongsi