timur beralih ke sebelah barat

Maksud: Laki-laki menurut perintah perempuan

berkongsi