tindakan pidana

Maksud: Perbuatan yang jahat atau kesalahan jenayah

berkongsi