tinggi lawak-lawak

Maksud: Kehidupan yang berlebih-lebihan dari kemampuan

berkongsi