tongkat ampai

Maksud: Alat atau tongkat yang digunakan untuk mencari sumber minyak atau air

berkongsi