tonggang hilang berani mati

Maksud: Sikap gagah berani (tidak gentar) untuk menjalankan kewajiban

berkongsi