tua kejemur

Maksud: Orang tua yang berkelakuan buruk

berkongsi